BA_logo_vit

Referenser

ENTREPRENADS-BESIKTNING I URSVIK

Löpande för och efter besiktning mellan parter Ikano bostad och BRF kaffestugan.
Egenkontroller undersöks,antecknas
löpande inför besiktningssamrådet som underlag för ett godkännande/
underkännande av entreprenaden.

ENTREPRENADS-BESIKNING
HUDDINGE


Löpande för och efter besiktning mellan parter Boklok och
BRF lingonriset.
Egenkontroller undersöks,antecknas
löpande inför besiktningssamrådet som underlag för ett godkännande/
underkännande av entreprenaden.

KONTROLLANSVARIG, HANINGE

Tillbyggnad på befintligt hus. Urgrävning och dränering, förlängning och förstärkning av plintar och ingjutning i plattan med nya murade väggar. 

KONTROLLANSVARIG, KOLARTORP

Nybyggnad av tvåplans villa(Fiskarhedenvillan)
Arbetet följs upp med arbetsplatsbesök
där det iaktas kontraktenlighet samt att kontrollplanen följs.
Även arbetsmiljön kontrolleras och att Branschreglerna följs.
ett exempel är inbyggnad av fukt kontroll/mätning enl BBR 6:5

ARBETSLEDARE

Omfattande takrenovering på Södermalm, med byte/förstärkning av gamla takstolar. Ny isolering, luftspalt, papp och
bandtäckt plåt.Slutbesiktning
Skidstahus


Nybyggnad av en enplansvilla
Först en gemensam genomgång i 
 köket där jag upplyser om tillvägagångsättet och går igenom projektets dokument på utförda provningar och egegnkontroller.
i slutbesiktningen kontrolleras kontrakten är uppfyllda och att branshregler efterlevts