BA_logo_vit

Referenser

ENTREPRENADS-BESIKTNING I URSVIK

Löpande för och efter besiktning mellan parter Ikano bostad och BRF kaffestugan.
Egenkontroller undersöks,antecknas
löpande inför besiktningssamrådet som underlag för ett godkännande/
underkännande av entreprenaden.

ENTREPRENADS-BESIKNING
HUDDINGE


Löpande för och efter besiktning mellan parter Boklok och
BRF lingonriset.
Egenkontroller undersöks,antecknas
löpande inför besiktningssamrådet som underlag för ett godkännande/
underkännande av entreprenaden.

KONTROLLANSVARIG, HANINGE

Tillbyggnad på befintligt hus. Urgrävning och dränering, förlängning och förstärkning av plintar och ingjutning i plattan med nya murade väggar. 

KONTROLLANSVARIG, KOLARTORP

Nybyggnad av tvåplans villa(Fiskarhedenvillan)
Arbetet följs upp med arbetsplatsbesök
där det iaktas kontraktenlighet samt att kontrollplanen följs.
Även arbetsmiljön kontrolleras och att Branschreglerna följs.
ett exempel är inbyggnad av fukt kontroll/mätning enl BBR 6:5

ARBETSLEDARE

Omfattande takrenovering på Söder, med byte/förstärkning av gamla takstolar. Ny isolering, luftspalt, papp och
bandtäckt plåt.

KONTROLLANSVARIG,
HÄRINGESLOTT


Montering av en enplansvilla (skidstahus)
Först en gemensam genomgång i ett teknisktsamråd
hos kommun.
Sen ett arbetsplattsbesök innan plattan ska gjutas för att se att läget är ok
samt att armering och värmeslingor ligger
korrekt.Eventuella felnoteringar noteras